Láskavo Vás prosíme v prípade záujmu kontaktujte Travel Agency MARCO Tours Egypt, Hurghada
e-mail: harwalid@yahoo.com, hanka.elgazar@gmail.com
web: www.boat-dive-safari.com

S L O V E N S K O


mobil
mobil
mobil
+421 55/ 38 155 80
62 268 96

+421 918 492 115
+421 915 356 288
+421 905 184 949
Cestovná kancelária
OROSTOURS
Anglicky, Slovensky, Rusky
Cestovná kancelária
Mária - Slovensky
Dodo - Slovensky, Maďarsky

E G Y P T +20 102 090 0011
+20 114 831 3703
+20 100 363 0343
Walid - Anglicky, Arabsky, Slovensky
Hanka - Francúzsky, Rusky, Anglicky, Slovensky
Semir - Anglicky, Arabsky, Slovensky